Teatru ca joc și metodă de formare – ateliere dedicate copiiilor care suferă de anxietate și depresie.

Inscris de Alina Perțea, pentru Spitalul din Sibiu, Categoria: Teatru

Ideea acestui proiect s-a născut în procese de lucru și discuții îndelungate cu cadre medicale specializate cu privire la aportul pe care îl pot aduce mijloacele pedagogiei teatrale în procesul de vindecare a diferitelor afecțiuni psihice. Am ales integrarea metodei în scopul tratării acestor două tipuri de afecțiuni, datorită faptului că, deși, copiii care suferă de depresie sau anxietate pot beneficia de un tratament eficient în vederea vindecării, mulți dintre aceștia se întorc după doar câteva săptămâni pe scaunele spitalelor de psihiatrie. Acești copii, au nevoie, pe lângă tratament medicamentos, de sprijinul, iubirea si încrederea noastră în vederea procesului de vindecare, dar și de reintegrare în mediul social. Atelierul își propune să vină în sprijinul tratamentului specific, dar și să faciliteze procese de comunicare, adaptare, socializare și de conștientizare, importante în raport cu mediul social.
Metoda pe care o propun, este bazată pe legitățile pedagogiei teatrale, iar arealul instrumental utilizat în acest scop se situează la granița dintre psihoterapie, socioterapie si teatrul văzut ca joc și mijloc instructiv-formativ. Proiectul consider că este realizabil în limita sumei menționate și cuprinde trei stadii de implementare: primele două etape s-ar desfășura în cadrul spitalului, iar cea de-a treia în mediul social din care provin copiii. În prima etapă, acești copii ar participa timp de două săptămâni la o serie de ateliere în cadrul cărora ar efectua diverse exerciții sub forma de jocuri cu scopul de a le stimula, dezvolta și antrena stima și încrederea de sine, autocunoașterea si cunoașterea semenilor, comunicarea si încrederea în ceilalți. A doua etapă, este cea de integrare a membrilor familiei în desfășurarea atelierului. Pentru a sprijini dezvoltarea și instalarea încrederii și a unui sistem de comunicare eficient între părinți și copii, părinții vor efectua alături de copii diverse exerciții. Etapa a treia se dorește a fi o metodă de reintegrare socială. Efortul depus de medici si alte surse de ajutor, devine inutil în fața presiunilor unei majorități, a unui mediu social format fie din copii, care neînțelegând natura afecțiunilor psihice, îi cataloghează pe cei care suferă de astfel de afecțiuni drept “nebuni”( semnificația fiindu-le adesea complet străină și având ca reper doar o imagine deformată asupra a ceea ce se petrece într-un spital de psihiatrie) și îi exclud, un mediu bolnăvicios din cauza unei comunicări deficitare la nivel de copii – copii, cadre didactice – părinți, copii – cadre didactice. În această etapă se dorește creșterea nivelului de toleranță, de înțelegere, empatie și comunicare la nivel de colectiv, prin intermediul jocurilor deja familiare copiilor în cauză.
În urmă cu 11 ani, aveam să descopăr și să mă dedic studierii domeniului pedagogiei teatrale. În urma participării, organizării, cercetării și coordonării unei serii de proiecte cultural-educative, aveam să mă familiarizez cu instrumentarul pedagogiei teatrale și multiplele posibilități de implementare în procese instructiv-formative. Din 2008, aveam să pornesc la drum cu Atelierele de teatru ca joc și metodă de formare. În urmă cu trei luni am desfășurat un atelier experimental în vederea finalizării tezei mele de doctorat (tema: pedagogia teatrală), iar rezultatele cercetării si părerile studenților cred că ar putea oferi mai multă transparență cu privire la eficiența mijloacelor pedagogiei teatrale în sprijinul dezvoltării personale și integrării sociale:
încredere în sine:
”Mi-a dat mai multă încredere în mine. Am realizat ce important e să ai încredere în tine și în forțele tale pentru a putea reuși în tot ce-ți propui” (student 11)
autocunoaștere:
”mă cunosc mai bine datorită exercițiilor de astăzi” (student 3 )
Comunicare, interacțiune și cunoașterea semenilor:
” Am învățat mai multe despre colegii mei și cum să interacționez cu ei”(student 1 )
„Te învață cum să comunici cu ceilalți” (student 8)
”Te apropie mai mult de cei cu care ai lucrat” (student 8)
În ceea ce privește experiența în procese de lucru cu copii, consider ca reprezentative fotografiile și cuvintele scrise de participanți la Atelierul de Teatru ca Joc si Metoda de Formare disponibile la pe https://www.facebook.com/teatrulcajoc și www.teatrulcajoc.ro.

Link personal Alina Perțea