„Inima și inamicii ei”- exprimarea prin artă a inimii și a factorilor de risc pentru inimă.

Inscris de Anda Becuț, pentru Spitalul din Bucuresti, Categoria: Handcraft

„Inima și inamicii ei”- exprimarea prin artă a inimii și a factorilor de risc pentru inimă

ORGANIZAȚIA APLICANTĂ: Asociația Pro Educație Cultură și Tehnologie este o organizație non-guvernamentală cu caracter cultural care are ca obiective promovarea accesului la cultură și educație culturală a tinerilor și persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile. Echipa proiectului este compusă din sociologi, antropologi culturali și Irina Hașnaș-Hubbard, artist plastic. Irina a participat la expoziții de grup și personale în țară și străinătate și colaborează cu mai multe muzee din București MȚR, MNGA, MNIR, MNGE ca educator de muzeu sau designer de expoziții. Pe lângă programele muzeale Irina crează programe de educație plastică penru vizitatori de muzeu, participanți în tabere și cursanți individuali. În prezent Irina lucrează la dizetația de doctorat pe o temă de muzeografie.

Durata proiectului va fi de o lună (septembrie).
BENEFICIARI Direcți: Proiectul „Inima și inamicii ei” se adresează pacienților care suferă de boli cardio-vasculare și sunt internați la Spitalul C.C. Iliescu.Beneficiari Indirecți: Rudele pacienților și personalul medical din spital.

GRUPUL ȚINTĂ: 15 pacienți cu boli cardio-vasculare.

PROBLEMA PRINCIPALĂ: Proiectul vine în întâmpinarea problemelor pacienților care suferă de boli cardio-vasculare legate de:
- nivelul scăzut al calității vieții,
- nivelul scăzut al optimismului și încrederii în posibilitatea de vindecare sau ameliorare a simptomelor bolii,
- nivelul scăzut al conștientizării factorilor de risc pentru inimă.
SCOPUL proiectului „Inima și inamicii ei” este îmbunătățirea calității vieții pacienților care suferă de boli cardio-vasculare prin intermediul exprimării prin artă a sentimentelor, temerilor, speranțelor, dar și a factorilor de risc pentru inimă.

OBIECTIVELE SPECIFICE ale proiectului „Inima și inamicii ei”:
1.Exprimarea prin artă a sentimentelor, temerilor, speranțelor și a factorilor de risc pentru inimă într-o manieră artistică în cadrul unui atelier de creație cu tema „Inima și inamicii ei”.
2.Dezvoltarea abilităților artistice și îmbunătățirea tonusului pacienților prin intermediul realizării de obiecte de artă în cadrul unui atelier de creație cu tema „Inima și inamicii ei”.
3.Conștientizarea factorilor de risc pentru bolile cardio-vasculare și a soluțiilor pentru îmbunătățirea calității vieții pacienților prin intermediul discuțiilor de grup în cadrul unui atelier de creație cu tema „Inima și inamicii ei”.

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI:
1.Achiziționarea consumabilelor (1 saptamana)
2.Organizarea grupurilor de lucru (1 saptamana).
2.1.Identificarea persoanelor care vor să participe la proiect. Paciențiilor li se vor prezenta obiectivele și rezultatele proiectului și se vor realiza listele cu cei care doresc să participe la proiect.
2.2.Realizarea de discuții individuale (interviuri) pentru a identifica istoricul bolii și nivelul de optimism și încredere în sine. Voluntarii sociologi vor discuta cu pacienții pentru a identifica în ce măsură aceștia sunt conștienți de factorii de risc și pentru a identifica nivelul de încredere în măsurile terapeutice și nivelul de optimism privind vindecarea.
2.3.Realizarea unei discuții de grup (de tip brainstorming) care va identifica obiectele care vor fi realizate și incluse în expoziție. Voluntarii sociologi vor coordona discuția despre sub-temele atelierelor și modul în care se pot exprima într-o manieră artistică doi dintre factorii de risc pentru bolile cardio-vasculare: fumatul și grăsimile alimentare. Fiecare participant își va putea alege o sub-temă și va putea lucra fie individual fie în echipă.
3.Realizarea obiectelor si a instalatiilor-obiect (3 saptamani)
3.1.Participanții vor putea alege sub-tema pentru realizarea obiectelor în care se vor utiliza materiale specifice factorilor de risc.
Prima sub-temă propusă va fi “Inima mea” și va exprima sentimentele participanților prin utilizarea propriilor radiografii sau altor imagini (RMN, electrocardiograme, etc ). Materialele de lucru: radiografii, folie acetofan, calc, tuș, pensule. Tehnica: mixtă. Scop: intervenție creativă asupra imaginii propriului corp, depistarea unor forme nebănuite în grafia precisă a imaginii computerizate.
A doua sub-temă propusă va fi „Țigara, inamicul inimii”. Materialele de lucru necesare sunt foițe de țigară, creioane, culori. Tehnica: desen și scris. Lucrările finale vor fi ansambluri de desene colorate și texte personale. Scop: folosirea hârtiei în alt scop decât arderea pentru fumat și păstrarea unor mesaje în scop personal sau dăruirea lor altor persoane.
A treia sub-tema propusă „Hrana- prietenul sau inamicul inimii”. Materialele de lucru necesare sunt farfurii de hîrtie de unică folosință, reviste și materiale de ambalaj, foarfeci, lipici, cutter. Tehnica: colaj. Scopul este selectarea alimentelor benefice de cele nocive, aranjarea lor într-un mod creativ și ilustrativ și consumarea lor împreună la vernisajul expoziției. Este o modalitate de a raspunde la reclamele pentru produse alimentare, în special la cele referitoare la terapii pentru inimă.
Toate aceste ateliere vor să demonstreze că apropierea de artele plastice oferă șansa unui mod de expresie complementar și unic pentru detectarea, înțelegerea și combaterea unor deprinderi nocive.
4.Realizarea unui DVD cu mărturiile celor implicați în proiect.
4.1.Atelierele vor fi filmate cu acordul participanților iar imaginile și pozele realizate vor fi incluse pe un DVD care va fi distribuit participanților. Scopul DVD-ului este înregistrarea evoluției proiectului, a gradului de implicare a participanților și a efectelor implicării lor într-un proiect artistic.
5.Realizarea expozitiei cu tema “Inima și inamicii ei”. (1 saptamana)
5.1.Acordarea de diplome de participare pacienților implicați în proiect.
5.2.Identificarea spațiului din spital unde vor fi expuse obiectele realizate.
5.3.Realizarea expoziției în prezența participanților la proiect, a rudelor participanților, a celorlalți pacienți și a personalului medical. La vernisajul expoziției mîncarea de protocol va fi prezentată într-o manieră artistică, folosind rezultatele atelierului „Hrana- prietenul sau inamicul inimii”.

REZULTATELE PROIECTULUI:
a)15 pacienți cu boli cardio-vasculare care își vor dezvolta abilitățile artistice și nivelul de încredere și optimism.
b)1 atelier de creație în care pacienții își vor dezvolta abilitățile artistice.
c)1 expoziție “Inima și inamicii ei” prin care se vor interpreta într-o manieră artistică factorii de risc pentru bolile cardio-vasculare.
d)1 DVD cu rezultatele proiectului.
e)1 catalog cu pozele realizate în cadrul proiectului.

BUGET :
1. Cheltuieli materiale şi servicii, din care:
1.1. Masa participanti vernisaj expozitie – 500 euro
1.2. Transport -100 euro
2. Cheltuieli specifice, din care:
2.1. Consumabile interviuri si realizare fotografii – 600 euro
2.2. Consumabile ateliere de creatie – 1500 euro
TOTAL = 2700 euro